Modele și valori

Sfânta Muceniţă Filofteia, ocrotitoarea copiilor şi a tinerilor

Astăzi o sărbătorim pe Sfânta Muceniță Filofteia (variații ale numele muceniței ar fi Filofteea sau Filoteea/ Filoteia), ocrotitoarea copiilor şi a tinerilor, un adevărat exemplu de smerenie, bunătate şi dragoste față de oameni.

Născută la începutul secolului al XIII-lea în apropiere de orașul Târnovo, capitala Ţaratului Bulgar, micuța primeşte la botez numele Filofteia, ceea ce în greceşte însemna „iubitoarea de Dumnezeu”. Încă din primii ani de viață ea se arată demnă de numele pe care îl purta, fiind milostivă, răbdătoare şi dornică de a săvârşi doar fapte bune.

Sfânta Muceniță este crescută în dreapta credință de către mama sa, care din păcate moare atunci când Filofteia avea o vârstă fragedă. După o vreme tatăl ei se recăsătoreşte, luându-şi o femeie cu o viață cu totul diferită față de cea a primei sale soții. Atunci, în mod firesc, această femeie nu o iubea deloc pe Filofteia, obişnuită cu rugăciunea, postul şi cu mila față de aproapele. De aceea, s-a pornit cu multa ură împotriva fetiței, mai ales atunci când se ducea la biserică, se ruga sau făcea fapte de milostenie. În acelaşi timp, căuta să îl întărâte şi pe tatăl blândei copile împotriva ei.

Însă cuvintele Mântuitorului, “Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.” (Matei 25, 34-36), erau atât de bine întipărite în sufletul ei încât nicio greutate nu o putea opri din săvârşirea faptelor frumoase. Filofteia nu ezita nicio clipă să împartă săracilor o parte din mâncarea pe care o ducea tatălui său la câmp sau să le ofere acestora hainele ei noi.

Încredințându-se de faptele ei bune, tatăl copilei se lasă biruit de mânie şi uitând dragostea părintească, aruncă în ea cu securea pe care o purta la brâu. Grav rănită la picior micuța Filofteia îşi dă sufletul în mâinile Domnului la doar 12 ani. Imediat, tot locul se umple de lumină, iar cei prezenți se conving astfel de sfințenia acesteia.

Venindu-și în fire, cuprins de spaimă și vrând să-i ridice trupul, tatăl realizează că nu putea nici să-l atingă, nici să se apropie de el. Văzând acestea, el aleargă în cetate și spune arhiepiscopului și conducătorilor cetății tot ce se întâmplase și că trupul fericitei zace pe pământ, cinstit de Dumnezeu cu strălucire cerească. În ciuda tuturor rugăciunilor rostite de aceştia trupul sfintei rămâne de neclintit.

Sinaxarul ei arată că sfinții slujitori au început să spună numele unor oraşe, biserici şi mănăstiri din dreapta şi stânga Dunării, spre a vedea dacă nu se uşurează trupul sfintei, la rostirea vreunuia din ele. Când numele oraşului Curtea de Argeş a fost spus, trupul s-a uşurat deodată şi a putut să fie ridicat. Astfel Sfânta Muceniță devine ocrotitoarea Ţării Româneşti, fiind primită cu mare bucurie în noua ei casă.

Foto: Cristina Stoian

Îndrăznesc să spun că în prezent Sfânta Filofteia a devenit şi ocrotitoarea familiei regale a României, ai cărei membri îşi dorm somnul de veci în acelaşi loc în care se află şi moaştele acesteia.

Fie ca bunătatea, smerenia şi dragostea Sfintei Mucenițe să ne fie model de urmat şi ajutor în clipele grele ! De asemenea, aşa cum spunea  chiar astăzi la Putna Înaltpreasfințitul Pimen, fie ca acest mare praznic să fie „prilej pentru a reliefa importanța credinței copiilor și necesitatea ca societatea să îi sprijine în a cunoaşte și a trăi credința.”

Îți mulțumesc draga mea prietenă sfântă pentru că mă ocroteşti şi mă sprijini mereu !

Bucură-te, cea de ceruri românilor dăruită;
Bucură-te, că acum locuieşti la înălţime;
Bucură-te, că în lume săvârşeşti minuni mulţime;
Bucură-te, că stai veşnic între cetele mărite;
Bucură-te, că prin tine mila Domnul ne trimite;
Bucură-te, că vezi faţa Ziditorului a toate; […]
Bucură-te, că-ţi ascultă rugile pentru tot omul;
Bucură-te, că eşti nouă ajutor întru primejdii;
Bucură-te, că pe tine te avem stâlp al nădejdii;
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

(Din Acatistul Sfintei Filofteia, Icosul 12)

 

 

Surse:

  1. www.societateamuzicala.ro
  2. ro.wikipedia.org/SfantaMucenitaFilofteiadelaCurteadeArges
  3.  Foto: www.google.ro

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *